Vintířova stezka

Vintířova stezka

Šumavské hory - to není jen nádherná příroda a krajina, ale i místo pozoruhodné historie lidí. Je fascinující skutečností, že právě na samém prahu dějin tohoto kraje se tu setkáváme s výjimečnou osobností poustevníka Gunthera-Vintíře, kterého tradice charakterizuje jako misionáře, diplomata, mírotvorce a stavitele cest a mostů mezi národy.

K Vintířovým bezprostředním zásluhám se přičítá založení či obnovení stezky z Niederaltaichu do Čech. Cesta vedla přes oblast Zwieselu, zemskou hranici, Dobrou Vodu, Hartmanice, kolem Nuzerovské stráže k Sušici a kolem Práchně do nitra Čech.

Vintířovo působení na Šumavě dokládá nejen množství historických písemných záznamů, ale i řada legend a pověstí.


Břevnov Příbram Kadov Chanovice Prácheň Dobrá Voda Březník Rinchnach Lalling Niederalteich Vintířova stezka

Popis trasy Niederalteich – Gsenget – Horažďovice – Blatná (150,6 km)

loga Cíl 3, EU, Euregio
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.